• Yaakov

התחקיר בחיל האוויר: כולם טועים, אז לשים את הטעויות על השולחןאיך עובד התחקיר בחיל האוויר? פניתי לתא"ל (מיל.) אבישי לוי, לשעבר ראש להק מודיעין בחיל האוויר, כדי לברר. לוי הסביר שהתחקיר הוא אחד ממנועי הלמידה העיקריים בחיל, ולא רק שם. הנה עיקרי דבריו:


הרעיון של התחקיר הוא לשים את כל העובדות על השולחן ולגלות את הסיבות האמתיות להצלחה וכישלון, ואז להבין את מה לשפר.


עוד עיקרון הוא שכולם עושים טעויות, כולל מפקד הטייסת, ושכולם יודעים שכולם עושים טעויות. הרעיון הוא להסיר מכשולים, היררכיה, מעמד, סיפורי מרפסת, ולהגיע הישר ללמידה. להסיר פחד מפגיעה מחשיפת טעויות.


בהקשר הזה, הקצין הבכיר מתחיל את דיון התחקיר, בזה שהוא מצביע על הטעויות של עצמו. זה שולח את המסר שאף אחד לא מסתיר את הטעויות.


כל מבנה טיסה מתחקר את עצמו בסוף היום של הטייסת. הוא בודק עד כמה הוא הגיע ליעדים. מפקד הטייסת עושה סיכומים יומיים ושבועיים, ומקבץ את התחקירים לסיכום שבועי.


חלק ממשתתפי קורס טיס לא יגיעו לקו הסיום ולא יהפכו להיות טייסים, משום שהם לא פיתחו את הפתיחות הנדרשת לתרבות התחקיר. אפילו ביום ספורט של חיל האוויר, הם מתחקרים את עצמם – עד כדי כך הדבר עמוק ויסודי בתרבות החינוך של החיל.


והנה 3 השאלות של התחקיר:

1. מה קרה?

2. למה זה קרה?

3. מה נעשה מחר שונה?

6 views0 comments

Recent Posts

See All